DEAMEDICA zdravstveni centar

deamedica-profilepic

Pave Radana 57, Banja Luka
Telefon 1: 051 300 305
Telefon 2: 051 309 221
Fax: 051 309 222

Email: deamedica@blic.net

Ordinacije:

Hiruška

  • Opšta, plastično-estetska
  • dječija
  • maksilofacijalna

Internistička

  • Endokrinološka
  • gastroentrološka

Ginekološka

Kardiološka

Pedijatrijska

Dermatološka

Uho-grlo-nos

Ortopedska

Urološka

Psihijatrijska

Pulmološka

Neurološka

Zdravstveni centar DEAMEDICA raspolaže sa:

  1. Ultrazvučnim kabinetom
  2. Laborotorijom
  3. Operacionionom salom

TRENUTNO NEMA NOVOSTI